انواع ابزار آلات برق صنعتی

انواع ابزار آلات برق صنعتی انواع ابزار آلات برق صنعتی: پرس كابلشو دستی و هيدروليك سيم لخت كن كلاغی VESEL_OPT فاز متر كوچك و بزرگ كابل بر  پارس خاور OPT_MAX سوكت زن تلفن و شبكه قيچی كابل بر جغجغه ای پرس سر سيم و وايرشو دستی وچهار گوش و شش گوش زن بست كش كاتر […]