انواع كابلشو

انواع كابلشو كابلشوهای مسی _آلومنيومی و بی متال   انواع کابلشو و دوراهه DEC جهت اتصال هادی به شینه و سایر محل های اتصال از کابلشو و جهت اتصال دو سیم هادی به یکدیگر از دو راهه استفاده می گردد. جنس کابلشو و دو راهه برای اتصال هادی های مسی به مسی از فلز مس، برای […]