گلند فلكسی و بست عايق دار

گلند فلكسی و بست عايق دار گلند فلكسی و بست عايق دار که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود و با پوشش پلی اتیلن جهت حفاظت از فلزی عایق دار تولید میگردد. در اندازه های مختلف وتولید می گردد. بست عایق دار از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد که مناسب […]