علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق:

سیم های افشان به دلیل داشتن رشته های مسی فراوان عمدتاٌ در حین نصب پراکنده شده

و خطر برق گرفگی را به دنبال دارد ، به همین دلیل از وایرشو یا سرسیم استفاده می شود تا علاوه بر زیبایی کار ، امنیت را نیز فراهم آورد .

جهت اتصال سریع یک سرسیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می شود.

 

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

 

جهت اتصال کابلهای سایز کوچک به ترمینال ها،رله ها، تابلوها و غیره از انواع مختلفی از  سرسیم ها و وایرشوها با توجه به نوع مصرف و کاربرد استفاده می گردد. این محصولات در سایزهای مختلف قابل ارائه می باشد.

انواع :

وایرشو

سرسیم حلقوی

سرسیم دوشاخ

سرسیم سوزنی