جعبه تقسیم فلزی

جعبه تقسیم فلزی

جعبه تقسیم فلزی جایگاهی برای قرارگرفتن اتصالات برقی می‌باشد.

سیم ها از طریق لوله برق یا کابل به جعبه تقسیم وارد می‌شوند و به وسیله ترمینال‌های موجود در جعبه تقسیم انشعاب گرفته می‌شوند.

جعبه تقسیم فلزی

جعبه تقسیم فلزی

در سیم‌کشی ساختمان اغلب لازم است که از سیم‌ها انشعاب گرفته شود.

به همین دلیل در مسیر سیم‌ها جعبه‌ای به‌نام جعبه تقسیم قرار داده می‌شود.

جعبه تقسیم بر دو نوع جعبه تقسیم روکار و جعبه تقسیم توکار موجود می‌باشد.

معمولاً جعبه تقسیم روکار از جنس آلومینیوم یا چدن است که در داخل آن چهار استوانه شیاردار قرار دارد.

سیم‌ها داخل شیار قرار می‌گیرند و به وسیله پیچی که روی آن‌ها قرار گرفته محکم می‌شوند.

پس از اتصال و انجام کار در جعبه تقسیم را می‌بندند.

جعبه تقسیم روی سطح کار (دیوار – تخته) نصب می‌شود.

جعبه تقسیم توکار از جنس فلزی یا پلاستیکی ساخته می‌شود. داخل قوطی فلزی را به وسیله مقوا عایق‌بندی می‌کنند و در داخل کار قرار می‌دهند.