علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق:

سیم های افشان به دلیل داشتن رشته های مسی فراوان عمدتاٌ در حین نصب پراکنده شده

و خطر برق گرفگی را به دنبال دارد ، به همین دلیل از وایرشو یا سرسیم استفاده می شود تا علاوه بر زیبایی کار ، امنیت را نیز فراهم آورد .

جهت اتصال سریع یک سرسیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می شود.

 

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

علت استفاده از وایرشو در صنعت برق

 

جهت اتصال کابلهای سایز کوچک به ترمینال ها،رله ها، تابلوها و غیره از انواع مختلفی از  سرسیم ها و وایرشوها با توجه به نوع مصرف و کاربرد استفاده می گردد. این محصولات در سایزهای مختلف قابل ارائه می باشد.

انواع :

وایرشو

سرسیم حلقوی

سرسیم دوشاخ

سرسیم سوزنی

وایرشو تکی بدون روکش-وایرشو تکی روکش دار-وایرشو دوبل روکش دار

وایرشو تکی بدون روکش-وایرشو تکی روکش دار-وایرشو دوبل روکش دار

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو استفاده میگردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سر سیم قرار میگیرد که قسمت عایق وایرش روی عایق سیم و قسمت هادی آن، روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جایگذاری و پیچ گردد قرار گیرد. سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس میگردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافیست بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

از مزیت هایی عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال با استفاده از چسب برق جهت عایق کاری، موارد زیر را میتوان نام برد :

 • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال

 • ایمنی بالاتر عایق کاری سیم

 • عدم نیاز به استفاده از چسب برق

 • سرعت کار بالاتر

 • قیمت مناسب تر

انواع وایرشو به صورت زی

ر دسته بندی میشود:

 • تکی بدون روکش

 • تکی روکش دار

 • دوبل روکش دار

وایرشو تکی بدون روکش-وایرشو تکی روکش دار-وایرشو دوبل روکش دار

وایرشو تکی بدون روکش-وایرشو تکی روکش دار-وایرشو دوبل روکش دار

وایرشوها:

سرسیم حلقوی

سرسیم دوشاخ

سرسیم سوزنی

سر سيم و وايرشو

سر سيم و وايرشو

سر سيم و وايرشو

اتصالات سیم

وایرشو

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد.

مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد.

سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد.

پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.
از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد:

  • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال
  • ایمنی بالاتر عایق کاری سیم
  • عدم نیاز به استفاده از چسب برق
  • سرعت کار بالاتر
  • قیمت مناسب تر

سرسیم

به منظور اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر، و یا اتصال یک کابل یا سیم به یک هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می گردد.

 

سر سيم و وايرشو

سر سيم و وايرشو

سر سيم و وايرشو

سر سيم و وايرشو

 

سر سيم و وايرشو

سر سيم و وايرشو

 

آدرس: تهران، لاله زار جنوبی ، پاساز بوشهری،طبقه 3، واحد 20

تلفن: 33959626-33940927

تلفکس: 33905237

همراه: 09123318640