انواع كابلشو

انواع كابلشو

كابلشوهای مسی _آلومنيومی و بی متال

انواع كابلشو

انواع كابلشو

انواع كابلشو

انواع كابلشو

 

انواع کابلشو و دوراهه DEC

جهت اتصال هادی به شینه و سایر محل های اتصال از کابلشو و جهت اتصال دو سیم هادی به یکدیگر از دو راهه استفاده می گردد.
جنس کابلشو و دو راهه برای اتصال هادی های مسی به مسی از فلز مس، برای هادی های آلومینیومی به آلومینیومی از فلز آلومینیوم و برای اتصال هادی های آلومینیومی به مسی از نوع بیمتال استفاده می شود. کابلشوها و دو راهه های این شرکت با خلوص 99.5% و از لوله بدون درز طبق استاندارد DIN46235 برای کابلشو و دوراهه مسی و DIN48201 برای کابلشو و دوراهه آلومینیومی بوده و در هنگام پرس هیچگونه ترک یا شکاف مویی در آنها ایجاد نمی گردد.

بر روی هر کابلشو و دوراهه علائم زیر حک شده است:
  • سطح مقطع کابل ورودی به کابلشو
  • قطر سوراخ پیچ
  • علامت اختصاری سازنده DEC

انواع کابلشو و دوراهه های DEC

  • کابلشو و دوراهه مسی استاندارد
  • کابلشو مسی کوتاه
  • کابلشو مسی دو سوراخه
  • کابلشو و دوراهه آلومینیومی استاندارد
  • انواع کابلشو و دوراهه آلومینیومی استاندارد
  • انواع کابلشو و دو راهه بیمتال DTL1 , DTL2
  • کابلشوو دوراهه بیمتال آلیاژی

 

 

آدرس: تهران، لاله زار جنوبی ، پاساز بوشهری،طبقه 3، واحد 20

تلفن: 33959626-33940927

تلفکس: 33905237

همراه: 09123318640